Faces

 

 

از Armand Amar

سبک: Classical

این آهنگ در مستند human استفاده شده که سالار عقیلی دو رباعی زیبا از مولوی رو میخونه.

 

ای روز برای که ذره ها رقص کنند                  آنکس که از او چرخ و هوا رقص کنند

 جانها ز خوشی بی سر و پا رقص کنند          در گوش تو گویم که کجا رقص کنند 

 

هر ذره که در هوا و هامون است                  نیکو نگرش که همچو ما مفتون است

 هر ذره اگر خوش است اگر محضون است      سر گشته خورشید خوش بی چون است