اجرای بند Daughter در NPR

Set List

"Youth"

"Landfill"

"Tomorrow"

توجه: ویدئوی یوتیوب هست بایستی با فیل-تر شکن صفحه رو مجددا بارگذاری کنید(به ادامه مطلب بروید)