ابرهای درون کوهستان

از آلبوم Seasons آرتیستر David Tolk

عکس از Ihor Vesna